Tak 23

Deze producten worden niet meer gecommercialiseerd door Monument Assurance Belgium.

Integrale Perspective

Perspective – Immo


Documenten

Netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds

De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds bedraagt €117,90 op 29 juni 2022

Selecteer de periode waarover u de evolutie wenst te bekijken met de cursors onder de grafiek.

Samenstelling van de portefeuille

Overzicht van de belangrijkste investeringen op 04/05/2022
Niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen
FM-A Invest NV
Carolease 12 NV
Tetris Office. The Loop Building one NV
Immo Fractal NV
Gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) genoteerd op EURONEXT
Ascencio
Befimmo
NEXTENSA
Retail Estate
Intervest Office & Warehouses NV
Andere verhandelbare effecten
Cash

Kosten

Instapkosten

De instapkosten worden toegepast op de storting na afhouding van de taksen.
De instapkosten bedragen maximum 1,5 % van de gestorte premies.

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen 4 % van de waarde van de Overeenkomst tijdens het eerste jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst en dalen elk jaar met 1 %. Vanaf het vijfde jaar zijn er bijgevolg geen uitstapvergoedingen meer verschuldigd.

Er is geen uitstapvergoeding verschuldigd wanneer de overeenkomst opgezegd wordt binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd in geval van overlijden van de verzekerde.

Beheerskosten

De beheerskosten ten laste van het beleggingsfonds Perspective - Immo bedragen maximum 1,2 % per jaar. Ze worden berekend aan een rentevoet van 1/52ste per week. Ze worden automatisch afgehouden van de Waarde van de Eenheid.

Monument Assurance Belgium kan kosten aanrekenen voor:

  • het nakijken of de Verzekerde nog in leven is;
  • het opsporen van de Begunstigden.

De kosten die aangerekend kunnen worden, mogen niet meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties en mogen niet meer dan €200 bedragen.

Fiscaliteit

Op de premies

Volgens de huidige regelgeving is deze overeenkomst onderworpen aan een taks van 2 % op de premies. Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.

Bij uitstap

Geen roerende voorheffing te betalen. Deze fiscale behandeling wordt toegepast volgens de geldende wetgeving en is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzekeringnemer. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Perspective – Test Aankoop


Documenten


Netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds

De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds bedraagt €100,63 op 29 juni 2022

Selecteer de periode waarover u de evolutie wenst te bekijken met de cursors onder de grafiek.

Samenstelling van de portefeuille

Overzicht van de doelsamenstelling van het beleggingsfonds op 27/03/2022.
1/ Britse aandelen 5 % SPDR FTSE UK ALL SHARES UCITS ETF
2/ Zweedse aandelen 5 % XACT OMXS30 UCITS ETF
3/ Zwitserse aandelen 5 % AXA Word Funds Framlington Switzerland
4/ Amerikaanse aandelen 10 % iShares MSCI USA SRI ETF
5/ Canadese aandelen 5 % ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF
6/ Mexicaanse aandelen 5 % Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1
7/ Chinese aandelen 5 % JPMorgan Funds - China Fund A
8/ Zuid-Koreanse aandelen 5 %

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

9/ Japanse aandelen 5 % Comgest Growth Japan
10/ Obligaties in euro 10 %

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

11/ Hoogrentende obligaties in euro 5 % DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield
12/ Obligaties in Zweedse kroon 5 % XACT Olbigation UCITS ETF
13/ Obligaties in Noorse kroon 5 % Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
14/ Staatsobligaties in USD 5 % iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
15/ Hoogrentende obligaties in USD 5 % Fidelity Funds - US High Yield Fund
16/ Obligaties in Brazilaanse real 5 % HSBC GIF Brazil Bond
17/ Obligaties in Japanse yen 10 % Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF
Totaal 100 %

Kosten

Instapkosten

De instapkosten worden toegepast op de storting na afhouding van de taksen.
De instapkosten bedragen maximum 1,5 % van de gestorte premies.

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen 4 % van de waarde van de Overeenkomst tijdens het eerste jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst en dalen elk jaar met 1 %. Vanaf het vijfde jaar zijn er bijgevolg geen uitstapvergoedingen meer verschuldigd.

Er is geen uitstapvergoeding verschuldigd wanneer de overeenkomst opgezegd wordt binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd in geval van overlijden van de verzekerde.

Beheerskosten

De beheerskosten ten laste van het beleggingsfonds Perspective – Test Aankoop bedragen maximum 0,80 % per jaar. Ze worden berekend aan een rentevoet van 1/52ste per week. Ze worden automatisch afgehouden van de eenheidswaarde.

Monument Assurance Belgium kan kosten aanrekenen voor:

  • het nakijken of de Verzekerde nog in leven is;
  • het opsporen van de Begunstigden.

De kosten die aangerekend kunnen worden, mogen niet meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties en mogen niet meer dan €200 bedragen.

Fiscaliteit

Op de premies

Volgens de huidige regelgeving is deze overeenkomst onderworpen aan een taks van 2 % op de premies. Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.

Bij uitstap

Geen roerende voorheffing te betalen. Deze fiscale behandeling wordt toegepast volgens de geldende wetgeving en is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzekeringnemer. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Toepasselijk recht

De algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst hebben voorrang. De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen is van toepassing op het contract en tijdens de precontractuele periode.

Klachten

Alle vragen kunnen in eerste instantie gesteld worden aan de gebruikelijke contactpersoon voor het administratief beheer van de dossiers. Alle klachten in verband met dit product kunnen gericht worden aan de dienst “Solutions” van Monument Assurance Belgium.

Monument Assurance Belgium NV - Dienst Solutions – klachtenbeheer
Tel : +32 4 232 44 11 Fax : +32 4 232 44 51
E-mail : solutions@monumentassurance.com

Per brief :
Monument Assurance Belgium, Service Solutions,
Place Saint-Jacques 11/101,
B-4000 Luik.

Indien u niet tevreden bent met de oplossing die door Monument Assurance Belgium voorgesteld wordt, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), Square de Meeûs, 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Andere belangrijke informatie

Monument Assurance Belgium NV, verzekeringsmaatschappij onder het toezicht van de Nationale Bank van België (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel), erkend onder codenummer 1644 voor tak 21 en tak 23 levensverzekeringsverrichtingen, tak 22 bruidsschats- en geboorteverzekeringen en tak 26 kapitalisatieverrichtingen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, België - BTW 0478.291.162.

Heeft u een vraag over uw contract Perspective?

Contacteer ons per mail :perspective.mabs@monumentinsurance.com.

Contact

Monument Assurance Belgium

Postadres:

PLACE ST-JACQUES 11 / 101
4000 LIEGE
BELGIQUE

+32 (0) 4 232 44 11 | +32 (0) 2 774 88 50 | +32 (0) 3 216 40 80
Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 tot 12 uur - 14 tot 16.30 uur
Woensdag, vrijdag: 8.30 tot 12 uur

info.mabs@monumentinsurance.com
Naar boven